مشاهده همه 15 نتیجه

نمایش همه

فیله مینیون گوساله

491,000 تومان به ازای هر کیلوگرم
افزودن به سبد خرید

فیله گوساله

480,000 تومان به ازای هر کیلوگرم
افزودن به سبد خرید

استیک نیویورکی

405,000 تومان به ازای هر کیلوگرم
افزودن به سبد خرید

استیک راسته گوساله

405,000 تومان به ازای هر کیلوگرم
افزودن به سبد خرید

بیف استراگانف گوساله

405,000 تومان به ازای هر کیلوگرم
افزودن به سبد خرید

کباب کره جعفری گوساله

377,000 تومان به ازای هر کیلوگرم
افزودن به سبد خرید

کباب ترش گوساله

377,000 تومان به ازای هر کیلوگرم
افزودن به سبد خرید

کباب بلغاری گوساله

377,000 تومان به ازای هر کیلوگرم
افزودن به سبد خرید

استیک تی بن گوساله

377,000 تومان به ازای هر کیلوگرم
افزودن به سبد خرید

استیک ریب آی گوساله

377,000 تومان به ازای هر کیلوگرم
افزودن به سبد خرید

استیک رمپ

292,000 تومان به ازای هر کیلوگرم
افزودن به سبد خرید

سفید ران گوساله

286,000 تومان به ازای هر کیلوگرم
افزودن به سبد خرید

خورشتی گوساله

267,000 تومان به ازای هر کیلوگرم
افزودن به سبد خرید

مغز ران گوساله

267,000 تومان به ازای هر کیلوگرم
افزودن به سبد خرید

ماهیچه گوساله

256,000 تومان به ازای هر کیلوگرم
افزودن به سبد خرید