فیلتر محصولات نمایش همه 43 نتایج
ترتیب بر اساس
فیلتر محصولات نمایش همه 43 نتایج
ترتیب بر اساس
نمایش همه

فیله مینیون گوساله

448,000 تومان به ازای هر کیلوگرم
افزودن به سبد خرید

فیله گوساله

448,000 تومان به ازای هر کیلوگرم
افزودن به سبد خرید

کباب کره جعفری گوساله

339,000 تومان به ازای هر کیلوگرم
افزودن به سبد خرید

کباب ترش گوساله

339,000 تومان به ازای هر کیلوگرم
افزودن به سبد خرید

کباب بلغاری گوساله

339,000 تومان به ازای هر کیلوگرم
افزودن به سبد خرید

بیف استراگانف گوساله

339,000 تومان به ازای هر کیلوگرم
افزودن به سبد خرید

همبرگر گوسفندی

265,000 تومان به ازای هر کیلوگرم
افزودن به سبد خرید

همبرگر مخلوط

265,000 تومان به ازای هر کیلوگرم
افزودن به سبد خرید

راسته و فیله کباب گوسفند

263,000 تومان به ازای هر کیلوگرم
افزودن به سبد خرید

همبرگر گوساله

260,000 تومان به ازای هر کیلوگرم
افزودن به سبد خرید

چرخ کرده گوسفند

259,000 تومان به ازای هر کیلوگرم
افزودن به سبد خرید

استیک ریب آی گوساله

259,000 تومان به ازای هر کیلوگرم
افزودن به سبد خرید

استیک ریب آی تاماهاوک گوساله

259,000 تومان به ازای هر کیلوگرم
افزودن به سبد خرید

استیک تی بن گوسفند

240,000 تومان به ازای هر کیلوگرم
افزودن به سبد خرید

استیک تی بن گوساله

240,000 تومان به ازای هر کیلوگرم
افزودن به سبد خرید

چرخ کرده مخلوط

239,000 تومان به ازای هر کیلوگرم
افزودن به سبد خرید

چرخ کرده گوساله

222,000 تومان به ازای هر کیلوگرم
افزودن به سبد خرید

خورشتی گوساله

222,000 تومان به ازای هر کیلوگرم
افزودن به سبد خرید

ماهیچه گوساله

222,000 تومان به ازای هر کیلوگرم
افزودن به سبد خرید

سفید ران گوساله

222,000 تومان به ازای هر کیلوگرم
افزودن به سبد خرید

مغز ران گوساله

222,000 تومان به ازای هر کیلوگرم
افزودن به سبد خرید

ماهیچه گوسفند

205,000 تومان به ازای هر کیلوگرم
افزودن به سبد خرید

ران گوسفند

199,000 تومان به ازای هر کیلوگرم
افزودن به سبد خرید

سردست گوسفند

194,000 تومان به ازای هر کیلوگرم
افزودن به سبد خرید

گردن گوسفند

169,000 تومان به ازای هر کیلوگرم
افزودن به سبد خرید

جوجه کباب سیر و رزماری

148,000 تومان به ازای هر کیلوگرم
افزودن به سبد خرید

جوجه کباب تندوری

148,000 تومان به ازای هر کیلوگرم
افزودن به سبد خرید

جوجه کباب لاری

148,000 تومان به ازای هر کیلوگرم
افزودن به سبد خرید

جوجه کباب ویژه

148,000 تومان به ازای هر کیلوگرم
افزودن به سبد خرید

فیله مرغ

145,000 تومان به ازای هر کیلوگرم
افزودن به سبد خرید

جوجه کباب ساده

143,000 تومان به ازای هر کیلوگرم
افزودن به سبد خرید

دنبه گوسفند

140,000 تومان به ازای هر کیلوگرم
افزودن به سبد خرید

سینه مرغ

129,000 تومان به ازای هر کیلوگرم
افزودن به سبد خرید

دنده کباب کرمانشاهی گوسفند

121,000 تومان به ازای هر کیلوگرم
افزودن به سبد خرید

ساق ران مرغ

115,000 تومان به ازای هر کیلوگرم
افزودن به سبد خرید

سینه با کتف بوقلمون

105,000 تومان به ازای هر کیلوگرم
افزودن به سبد خرید

بال مرغ

105,000 تومان به ازای هر کیلوگرم
افزودن به سبد خرید

ران بوقلمون

105,000 تومان به ازای هر کیلوگرم
افزودن به سبد خرید

بال و کتف زعفرانی

95,000 تومان به ازای هر کیلوگرم
افزودن به سبد خرید

بال و کتف تند

90,000 تومان به ازای هر کیلوگرم
افزودن به سبد خرید

بال و کتف اتریشی

90,000 تومان به ازای هر کیلوگرم
افزودن به سبد خرید

ران مرغ

79,000 تومان به ازای هر کیلوگرم
افزودن به سبد خرید

کتف مرغ

67,500 تومان به ازای هر کیلوگرم
افزودن به سبد خرید