فیلتر محصولات نمایش همه 25 نتایج
ترتیب بر اساس
فیلتر محصولات نمایش همه 25 نتایج
ترتیب بر اساس
نمایش همه

فیله مینیون گوساله

448,000 تومان به ازای هر کیلوگرم
افزودن به سبد خرید

کباب کره جعفری گوساله

339,000 تومان به ازای هر کیلوگرم
افزودن به سبد خرید

کباب ترش گوساله

339,000 تومان به ازای هر کیلوگرم
افزودن به سبد خرید

کباب بلغاری گوساله

339,000 تومان به ازای هر کیلوگرم
افزودن به سبد خرید

استیک راسته گوساله

339,000 تومان به ازای هر کیلوگرم
افزودن به سبد خرید

بیف استراگانف گوساله

339,000 تومان به ازای هر کیلوگرم
افزودن به سبد خرید

همبرگر گوسفندی

265,000 تومان به ازای هر کیلوگرم
افزودن به سبد خرید

همبرگر مخلوط

265,000 تومان به ازای هر کیلوگرم
افزودن به سبد خرید

راسته و فیله کباب گوسفند

263,000 تومان به ازای هر کیلوگرم
افزودن به سبد خرید

همبرگر گوساله

260,000 تومان به ازای هر کیلوگرم
افزودن به سبد خرید

استیک ریب آی گوساله

259,000 تومان به ازای هر کیلوگرم
افزودن به سبد خرید

استیک ریب آی تاماهاوک گوساله

259,000 تومان به ازای هر کیلوگرم
افزودن به سبد خرید

استیک تی بن گوسفند

240,000 تومان به ازای هر کیلوگرم
افزودن به سبد خرید

استیک تی بن گوساله

240,000 تومان به ازای هر کیلوگرم
افزودن به سبد خرید

جوجه کباب سیر و رزماری

148,000 تومان به ازای هر کیلوگرم
افزودن به سبد خرید

جوجه کباب تندوری

148,000 تومان به ازای هر کیلوگرم
افزودن به سبد خرید

جوجه کباب لاری

148,000 تومان به ازای هر کیلوگرم
افزودن به سبد خرید

جوجه کباب ویژه

148,000 تومان به ازای هر کیلوگرم
افزودن به سبد خرید

جوجه کباب ساده

143,000 تومان به ازای هر کیلوگرم
افزودن به سبد خرید

دنده کباب کرمانشاهی گوسفند

121,000 تومان به ازای هر کیلوگرم
افزودن به سبد خرید

بال مرغ

105,000 تومان به ازای هر کیلوگرم
افزودن به سبد خرید

بال و کتف زعفرانی

95,000 تومان به ازای هر کیلوگرم
افزودن به سبد خرید

بال و کتف تند

90,000 تومان به ازای هر کیلوگرم
افزودن به سبد خرید

بال و کتف اتریشی

90,000 تومان به ازای هر کیلوگرم
افزودن به سبد خرید

کتف مرغ

67,500 تومان به ازای هر کیلوگرم
افزودن به سبد خرید