فیلتر محصولات Showing all 25 results
ترتیب بر اساس
فیلتر محصولات Showing all 25 results
ترتیب بر اساس
نمایش همه

استیک تی بن گوساله

امتیاز 0 از 5
258,000 تومان به ازای هر کیلوگرم
افزودن به سبد خرید

استیک تی بن گوسفند

امتیاز 0 از 5
333,000 تومان به ازای هر کیلوگرم
افزودن به سبد خرید

استیک راسته گوساله

امتیاز 0 از 5
253,000 تومان به ازای هر کیلوگرم
افزودن به سبد خرید

استیک ریب آی تاماهاوک گوساله

امتیاز 0 از 5
250,000 تومان به ازای هر کیلوگرم
افزودن به سبد خرید

استیک ریب آی گوساله

امتیاز 0 از 5
258,000 تومان به ازای هر کیلوگرم
افزودن به سبد خرید

بال مرغ

امتیاز 0 از 5
60,000 تومان به ازای هر کیلوگرم
افزودن به سبد خرید

بال و کتف اتریشی

امتیاز 0 از 5
69,000 تومان به ازای هر کیلوگرم
افزودن به سبد خرید

بال و کتف تند

امتیاز 0 از 5
57,600 تومان به ازای هر کیلوگرم
افزودن به سبد خرید

بال و کتف زعفرانی

امتیاز 0 از 5
70,000 تومان به ازای هر کیلوگرم
افزودن به سبد خرید

بیف استراگانف گوساله

امتیاز 0 از 5
250,000 تومان به ازای هر کیلوگرم
افزودن به سبد خرید

جوجه کباب تندوری

امتیاز 0 از 5
80,000 تومان به ازای هر کیلوگرم
افزودن به سبد خرید

جوجه کباب ساده

امتیاز 0 از 5
80,000 تومان به ازای هر کیلوگرم
افزودن به سبد خرید

جوجه کباب سیر و رزماری

امتیاز 0 از 5
79,000 تومان به ازای هر کیلوگرم
افزودن به سبد خرید

جوجه کباب لاری

امتیاز 0 از 5
79,000 تومان به ازای هر کیلوگرم
افزودن به سبد خرید

جوجه کباب ویژه

امتیاز 0 از 5
79,000 تومان به ازای هر کیلوگرم
افزودن به سبد خرید

دنده کباب کرمانشاهی گوسفند

امتیاز 0 از 5
130,000 تومان به ازای هر کیلوگرم
افزودن به سبد خرید

راسته و فیله کباب گوسفند

امتیاز 0 از 5
333,000 تومان به ازای هر کیلوگرم
افزودن به سبد خرید

فیله مینیون گوساله

امتیاز 0 از 5
298,000 تومان به ازای هر کیلوگرم
افزودن به سبد خرید

کباب بلغاری گوساله

امتیاز 0 از 5
253,000 تومان به ازای هر کیلوگرم
افزودن به سبد خرید

کباب ترش گوساله

امتیاز 0 از 5
253,000 تومان به ازای هر کیلوگرم
افزودن به سبد خرید

کباب کره جعفری گوساله

امتیاز 0 از 5
253,000 تومان به ازای هر کیلوگرم
افزودن به سبد خرید

کتف مرغ

امتیاز 0 از 5
57,000 تومان به ازای هر کیلوگرم
افزودن به سبد خرید

همبرگر گوساله

امتیاز 0 از 5
173,000 تومان به ازای هر کیلوگرم
افزودن به سبد خرید

همبرگر گوسفندی

امتیاز 0 از 5
170,000 تومان به ازای هر کیلوگرم
افزودن به سبد خرید

همبرگر مخلوط

امتیاز 0 از 5
173,000 تومان به ازای هر کیلوگرم
افزودن به سبد خرید