مشاهده همه 16 نتیجه

نمایش همه

راسته و فیله کباب بره

382,000 تومان به ازای هر کیلوگرم
افزودن به سبد خرید

دل و جگر و قلوه بره

315,000 تومان
افزودن به سبد خرید

چرخ کرده گوسفند

297,000 تومان به ازای هر کیلوگرم
افزودن به سبد خرید

استیک رمپ

292,000 تومان به ازای هر کیلوگرم
افزودن به سبد خرید

استیک تی بن گوسفند

292,000 تومان به ازای هر کیلوگرم
افزودن به سبد خرید

ماهیچه بره

281,000 تومان به ازای هر کیلوگرم
افزودن به سبد خرید

همبرگر گوسفندی

274,000 تومان به ازای هر کیلوگرم
افزودن به سبد خرید

دست و ماهیچه بره

265,000 تومان به ازای هر کیلوگرم
افزودن به سبد خرید

ران بره

265,000 تومان به ازای هر کیلوگرم
افزودن به سبد خرید

دست بدون ماهیچه بره

265,000 تومان به ازای هر کیلوگرم
افزودن به سبد خرید

همبرگر مخلوط

263,000 تومان به ازای هر کیلوگرم
افزودن به سبد خرید

چرخ کرده مخلوط

249,000 تومان به ازای هر کیلوگرم
افزودن به سبد خرید

راسته با استخوان بره

240,000 تومان
افزودن به سبد خرید

گردن بره

240,000 تومان به ازای هر کیلوگرم
افزودن به سبد خرید

دنده کباب کرمانشاهی بره

225,000 تومان به ازای هر کیلوگرم
افزودن به سبد خرید

دنبه گوسفند

150,000 تومان به ازای هر کیلوگرم
افزودن به سبد خرید