نمایش دادن همه 69 نتیجه

نمایش همه

نت میت پک 4

3,944,992 تومان
افزودن به سبد خرید

نت میت پک 5

3,011,344 تومان
افزودن به سبد خرید

نت میت پک 1

2,876,288 تومان
افزودن به سبد خرید

نت میت پک 3

2,784,288 تومان
افزودن به سبد خرید

نت میت پک 8

2,638,580 تومان
افزودن به سبد خرید

نت میت پک 2

2,477,560 تومان
افزودن به سبد خرید

نت میت پک 6

1,970,640 تومان
افزودن به سبد خرید

نت میت پک 7

1,823,072 تومان
افزودن به سبد خرید

فیله گوساله

968,000 تومان به ازای هر کیلوگرم
افزودن به سبد خرید

فیله مینیون گوساله

959,000 تومان به ازای هر کیلوگرم
افزودن به سبد خرید

استیک رمپ

804,000 تومان به ازای هر کیلوگرم
افزودن به سبد خرید

راسته و فیله کباب بره

804,000 تومان به ازای هر کیلوگرم
افزودن به سبد خرید

استیک تی بن گوسفند

804,000 تومان به ازای هر کیلوگرم
افزودن به سبد خرید

استیک نیویورکی

754,000 تومان به ازای هر کیلوگرم
افزودن به سبد خرید

استیک راسته گوساله

754,000 تومان به ازای هر کیلوگرم
افزودن به سبد خرید

بیف استراگانف گوساله

754,000 تومان به ازای هر کیلوگرم
افزودن به سبد خرید

کباب کره جعفری گوساله

745,000 تومان به ازای هر کیلوگرم
افزودن به سبد خرید

کباب ترش گوساله

745,000 تومان به ازای هر کیلوگرم
افزودن به سبد خرید

کباب بلغاری گوساله

745,000 تومان به ازای هر کیلوگرم
افزودن به سبد خرید

شیر ماهی

650,000 تومان به ازای هر کیلوگرم
افزودن به سبد خرید

ماهیچه گوساله

642,000 تومان به ازای هر کیلوگرم
افزودن به سبد خرید

خورشتی گوساله

628,000 تومان به ازای هر کیلوگرم
افزودن به سبد خرید

استیک تی بن گوساله

628,000 تومان به ازای هر کیلوگرم
افزودن به سبد خرید

استیک ریب آی گوساله

628,000 تومان به ازای هر کیلوگرم
افزودن به سبد خرید

سفید ران گوساله

628,000 تومان به ازای هر کیلوگرم
افزودن به سبد خرید

مغز ران گوساله

628,000 تومان به ازای هر کیلوگرم
افزودن به سبد خرید

چرخ کرده گوسفند

623,000 تومان به ازای هر کیلوگرم
افزودن به سبد خرید

چرخ کرده مخلوط

623,000 تومان به ازای هر کیلوگرم
افزودن به سبد خرید

همبرگر گوسفندی

618,000 تومان به ازای هر کیلوگرم
افزودن به سبد خرید

چرخ کرده گوساله

618,000 تومان به ازای هر کیلوگرم
افزودن به سبد خرید

همبرگر مخلوط

618,000 تومان به ازای هر کیلوگرم
افزودن به سبد خرید

همبرگر گوساله

618,000 تومان به ازای هر کیلوگرم
افزودن به سبد خرید

دل و جگر و قلوه بره

574,000 تومان به ازای هر کیلوگرم
افزودن به سبد خرید

ران گوسفندی

521,000 تومان به ازای هر کیلوگرم
افزودن به سبد خرید

سر دست و ماهیچه گوسفندی

517,000 تومان
افزودن به سبد خرید

ران بره

513,000 تومان به ازای هر کیلوگرم
افزودن به سبد خرید

ماهیچه بره

513,000 تومان به ازای هر کیلوگرم
افزودن به سبد خرید

دست و ماهیچه بره

508,000 تومان به ازای هر کیلوگرم
افزودن به سبد خرید

دست بدون ماهیچه بره

508,000 تومان به ازای هر کیلوگرم
افزودن به سبد خرید

نیم شقه ران گوسفندی

474,000 تومان به ازای هر کیلوگرم
افزودن به سبد خرید

راسته با استخوان بره

455,000 تومان به ازای هر کیلوگرم
افزودن به سبد خرید

دنده کباب کرمانشاهی بره

455,000 تومان به ازای هر کیلوگرم
افزودن به سبد خرید

نیم شقه سر دست گوسفندی

442,000 تومان به ازای هر کیلوگرم
افزودن به سبد خرید

راسته با استخوان گوسفندی

442,000 تومان به ازای هر کیلوگرم
افزودن به سبد خرید

لاشه گوسفندی

435,000 تومان به ازای هر کیلوگرم
افزودن به سبد خرید

شقه گوسفندی

435,000 تومان به ازای هر کیلوگرم
افزودن به سبد خرید

گردن گوسفندی

435,000 تومان به ازای هر کیلوگرم
افزودن به سبد خرید

گردن بره

422,000 تومان به ازای هر کیلوگرم
افزودن به سبد خرید

دنده گوسفندی

395,000 تومان به ازای هر کیلوگرم
افزودن به سبد خرید

فیله ماهی قزل آلا

348,000 تومان به ازای هر کیلوگرم
افزودن به سبد خرید

دنبه گوسفند

336,000 تومان به ازای هر کیلوگرم
افزودن به سبد خرید

فیله مرغ

203,000 تومان به ازای هر کیلوگرم
افزودن به سبد خرید

جوجه کباب ترش

193,000 تومان به ازای هر کیلوگرم
افزودن به سبد خرید

جوجه کباب سیر و رزماری

193,000 تومان به ازای هر کیلوگرم
افزودن به سبد خرید

جوجه کباب ساده

193,000 تومان به ازای هر کیلوگرم
افزودن به سبد خرید

جوجه کباب تندوری

193,000 تومان به ازای هر کیلوگرم
افزودن به سبد خرید

جوجه کباب لاری

193,000 تومان به ازای هر کیلوگرم
افزودن به سبد خرید

جوجه کباب ویژه

193,000 تومان به ازای هر کیلوگرم
افزودن به سبد خرید

سینه مرغ

192,000 تومان به ازای هر کیلوگرم
افزودن به سبد خرید

سینه با کتف بوقلمون

158,000 تومان به ازای هر کیلوگرم
افزودن به سبد خرید

ران بوقلمون

158,000 تومان به ازای هر کیلوگرم
افزودن به سبد خرید

بال و کتف تند

147,000 تومان به ازای هر کیلوگرم
افزودن به سبد خرید

بال و کتف زعفرانی

147,000 تومان به ازای هر کیلوگرم
افزودن به سبد خرید

بال و کتف اتریشی

147,000 تومان به ازای هر کیلوگرم
افزودن به سبد خرید

ران مرغ

142,000 تومان به ازای هر کیلوگرم
افزودن به سبد خرید

ساق ران مرغ

141,000 تومان به ازای هر کیلوگرم
افزودن به سبد خرید

کتف مرغ

115,000 تومان به ازای هر کیلوگرم
افزودن به سبد خرید

بال مرغ

115,000 تومان به ازای هر کیلوگرم
افزودن به سبد خرید

مرغ کامل

89,000 تومان به ازای هر کیلوگرم
افزودن به سبد خرید