فیلتر محصولات Showing all 54 results
ترتیب بر اساس
فیلتر محصولات Showing all 54 results
ترتیب بر اساس
نمایش همه

استیک تی بن گوساله

امتیاز 0 از 5
258,000 تومان به ازای هر کیلوگرم
افزودن به سبد خرید

استیک تی بن گوسفند

امتیاز 0 از 5
333,000 تومان به ازای هر کیلوگرم
افزودن به سبد خرید

استیک راسته گوساله

امتیاز 0 از 5
253,000 تومان به ازای هر کیلوگرم
افزودن به سبد خرید

استیک ریب آی تاماهاوک گوساله

امتیاز 0 از 5
250,000 تومان به ازای هر کیلوگرم
افزودن به سبد خرید

استیک ریب آی گوساله

امتیاز 0 از 5
258,000 تومان به ازای هر کیلوگرم
افزودن به سبد خرید

بال مرغ

امتیاز 0 از 5
60,000 تومان به ازای هر کیلوگرم
افزودن به سبد خرید

بال و کتف اتریشی

امتیاز 0 از 5
69,000 تومان به ازای هر کیلوگرم
افزودن به سبد خرید

بال و کتف تند

امتیاز 0 از 5
57,600 تومان به ازای هر کیلوگرم
افزودن به سبد خرید

بال و کتف زعفرانی

امتیاز 0 از 5
70,000 تومان به ازای هر کیلوگرم
افزودن به سبد خرید

بیف استراگانف گوساله

امتیاز 0 از 5
250,000 تومان به ازای هر کیلوگرم
افزودن به سبد خرید

جوجه کباب تندوری

امتیاز 0 از 5
80,000 تومان به ازای هر کیلوگرم
افزودن به سبد خرید

جوجه کباب ساده

امتیاز 0 از 5
80,000 تومان به ازای هر کیلوگرم
افزودن به سبد خرید

جوجه کباب سیر و رزماری

امتیاز 0 از 5
79,000 تومان به ازای هر کیلوگرم
افزودن به سبد خرید

جوجه کباب لاری

امتیاز 0 از 5
79,000 تومان به ازای هر کیلوگرم
افزودن به سبد خرید

جوجه کباب ویژه

امتیاز 0 از 5
79,000 تومان به ازای هر کیلوگرم
افزودن به سبد خرید

چرخ کرده گوساله

امتیاز 0 از 5
181,000 تومان به ازای هر کیلوگرم
افزودن به سبد خرید

چرخ کرده گوسفند

امتیاز 0 از 5
193,000 تومان به ازای هر کیلوگرم
افزودن به سبد خرید

چرخ کرده مخلوط

امتیاز 0 از 5
183,000 تومان به ازای هر کیلوگرم
افزودن به سبد خرید

خورشتی گوساله

امتیاز 0 از 5
181,000 تومان به ازای هر کیلوگرم
افزودن به سبد خرید

دنبه گوسفند

امتیاز 0 از 5
105,000 تومان به ازای هر کیلوگرم
افزودن به سبد خرید

دنده کباب کرمانشاهی گوسفند

امتیاز 0 از 5
130,000 تومان به ازای هر کیلوگرم
افزودن به سبد خرید

راسته گوسفندی (بره) مغولی

امتیاز 0 از 5
115,000 تومان

راسته و فیله کباب گوسفند

امتیاز 0 از 5
333,000 تومان به ازای هر کیلوگرم
افزودن به سبد خرید

ران بوقلمون

امتیاز 0 از 5
85,000 تومان به ازای هر کیلوگرم
افزودن به سبد خرید

ران گوساله برزیلی

امتیاز 0 از 5
124,000 تومان

ران گوسفند

امتیاز 0 از 5
168,000 تومان به ازای هر کیلوگرم
افزودن به سبد خرید

ران گوسفندی (بره) مغولی

امتیاز 0 از 5
125,000 تومان

ران مرغ

امتیاز 0 از 5
72,000 تومان به ازای هر کیلوگرم
افزودن به سبد خرید

ساق ران مرغ

امتیاز 0 از 5
74,000 تومان به ازای هر کیلوگرم
افزودن به سبد خرید

سردست گوساله برزیلی

امتیاز 0 از 5
120,000 تومان

سردست گوسفند

امتیاز 0 از 5
170,000 تومان به ازای هر کیلوگرم
افزودن به سبد خرید

سردست گوسفندی (بره) مغولی

امتیاز 0 از 5
120,000 تومان

سفید ران گوساله

امتیاز 0 از 5
181,000 تومان به ازای هر کیلوگرم
افزودن به سبد خرید

سینه با کتف بوقلمون

امتیاز 0 از 5
85,000 تومان به ازای هر کیلوگرم
افزودن به سبد خرید

سینه مرغ

امتیاز 0 از 5
78,000 تومان به ازای هر کیلوگرم
افزودن به سبد خرید

فیله گوساله

امتیاز 0 از 5
298,000 تومان به ازای هر کیلوگرم
افزودن به سبد خرید

فیله مرغ

امتیاز 0 از 5
82,000 تومان به ازای هر کیلوگرم
افزودن به سبد خرید

فیله مینیون گوساله

امتیاز 0 از 5
298,000 تومان به ازای هر کیلوگرم
افزودن به سبد خرید

قلوه گاه گوساله برزیلی

امتیاز 0 از 5
88,000 تومان

قلوه گاه گوسفندی (بره) مغولی

امتیاز 0 از 5
98,000 تومان

کباب بلغاری گوساله

امتیاز 0 از 5
253,000 تومان به ازای هر کیلوگرم
افزودن به سبد خرید

کباب ترش گوساله

امتیاز 0 از 5
253,000 تومان به ازای هر کیلوگرم
افزودن به سبد خرید

کباب کره جعفری گوساله

امتیاز 0 از 5
253,000 تومان به ازای هر کیلوگرم
افزودن به سبد خرید

کتف مرغ

امتیاز 0 از 5
57,000 تومان به ازای هر کیلوگرم
افزودن به سبد خرید

گردن گوسفند

امتیاز 0 از 5
140,000 تومان به ازای هر کیلوگرم
افزودن به سبد خرید

گردن گوسفندی (بره) مغولی

امتیاز 0 از 5
115,000 تومان

لاشه گوساله داخلی

امتیاز 0 از 5
113,000 تومان

لاشه گوسفندی داخلی

115,000 تومان

ماهیچه گوساله

امتیاز 0 از 5
181,000 تومان به ازای هر کیلوگرم
افزودن به سبد خرید

ماهیچه گوسفند

امتیاز 0 از 5
218,000 تومان به ازای هر کیلوگرم
افزودن به سبد خرید

مغز ران گوساله

امتیاز 0 از 5
181,000 تومان به ازای هر کیلوگرم
افزودن به سبد خرید

همبرگر گوساله

امتیاز 0 از 5
173,000 تومان به ازای هر کیلوگرم
افزودن به سبد خرید

همبرگر گوسفندی

امتیاز 0 از 5
170,000 تومان به ازای هر کیلوگرم
افزودن به سبد خرید

همبرگر مخلوط

امتیاز 0 از 5
173,000 تومان به ازای هر کیلوگرم
افزودن به سبد خرید