نمایش دادن همه 47 نتیجه

نمایش همه

استیک رمپ

625,000 تومان به ازای هر کیلوگرم
افزودن به سبد خرید

راسته و فیله کباب بره

625,000 تومان به ازای هر کیلوگرم
افزودن به سبد خرید

استیک تی بن گوسفند

625,000 تومان به ازای هر کیلوگرم
افزودن به سبد خرید

فیله گوساله

517,000 تومان به ازای هر کیلوگرم
افزودن به سبد خرید

فیله مینیون گوساله

512,000 تومان به ازای هر کیلوگرم
افزودن به سبد خرید

استیک نیویورکی

403,000 تومان به ازای هر کیلوگرم
افزودن به سبد خرید

استیک راسته گوساله

403,000 تومان به ازای هر کیلوگرم
افزودن به سبد خرید

بیف استراگانف گوساله

403,000 تومان به ازای هر کیلوگرم
افزودن به سبد خرید

ران بره

399,000 تومان به ازای هر کیلوگرم
افزودن به سبد خرید

ماهیچه بره

399,000 تومان به ازای هر کیلوگرم
افزودن به سبد خرید

کباب کره جعفری گوساله

398,000 تومان به ازای هر کیلوگرم
افزودن به سبد خرید

کباب ترش گوساله

398,000 تومان به ازای هر کیلوگرم
افزودن به سبد خرید

کباب بلغاری گوساله

398,000 تومان به ازای هر کیلوگرم
افزودن به سبد خرید

دست و ماهیچه بره

396,000 تومان به ازای هر کیلوگرم
افزودن به سبد خرید

دست بدون ماهیچه بره

396,000 تومان به ازای هر کیلوگرم
افزودن به سبد خرید

دنده کباب کرمانشاهی بره

354,000 تومان به ازای هر کیلوگرم
افزودن به سبد خرید

ماهیچه گوساله

343,000 تومان به ازای هر کیلوگرم
افزودن به سبد خرید

خورشتی گوساله

335,000 تومان به ازای هر کیلوگرم
افزودن به سبد خرید

استیک تی بن گوساله

335,000 تومان به ازای هر کیلوگرم
افزودن به سبد خرید

استیک ریب آی گوساله

335,000 تومان به ازای هر کیلوگرم
افزودن به سبد خرید

سفید ران گوساله

335,000 تومان به ازای هر کیلوگرم
افزودن به سبد خرید

مغز ران گوساله

335,000 تومان به ازای هر کیلوگرم
افزودن به سبد خرید

چرخ کرده گوسفند

333,000 تومان به ازای هر کیلوگرم
افزودن به سبد خرید

چرخ کرده مخلوط

333,000 تومان به ازای هر کیلوگرم
افزودن به سبد خرید

همبرگر گوسفندی

330,000 تومان به ازای هر کیلوگرم
افزودن به سبد خرید

چرخ کرده گوساله

330,000 تومان به ازای هر کیلوگرم
افزودن به سبد خرید

همبرگر مخلوط

330,000 تومان به ازای هر کیلوگرم
افزودن به سبد خرید

همبرگر گوساله

330,000 تومان به ازای هر کیلوگرم
افزودن به سبد خرید

گردن بره

329,000 تومان به ازای هر کیلوگرم
افزودن به سبد خرید

دنبه گوسفند

248,000 تومان به ازای هر کیلوگرم
افزودن به سبد خرید

فیله مرغ

140,000 تومان به ازای هر کیلوگرم
افزودن به سبد خرید

سینه با کتف بوقلمون

135,000 تومان به ازای هر کیلوگرم
افزودن به سبد خرید

ران بوقلمون

135,000 تومان به ازای هر کیلوگرم
افزودن به سبد خرید

جوجه کباب ترش

133,000 تومان به ازای هر کیلوگرم
افزودن به سبد خرید

جوجه کباب سیر و رزماری

133,000 تومان به ازای هر کیلوگرم
افزودن به سبد خرید

جوجه کباب ساده

133,000 تومان به ازای هر کیلوگرم
افزودن به سبد خرید

جوجه کباب تندوری

133,000 تومان به ازای هر کیلوگرم
افزودن به سبد خرید

جوجه کباب لاری

133,000 تومان به ازای هر کیلوگرم
افزودن به سبد خرید

جوجه کباب ویژه

133,000 تومان به ازای هر کیلوگرم
افزودن به سبد خرید

سینه مرغ

132,000 تومان به ازای هر کیلوگرم
افزودن به سبد خرید

بال و کتف تند

101,000 تومان به ازای هر کیلوگرم
افزودن به سبد خرید

بال و کتف زعفرانی

101,000 تومان به ازای هر کیلوگرم
افزودن به سبد خرید

بال و کتف اتریشی

101,000 تومان به ازای هر کیلوگرم
افزودن به سبد خرید

ران مرغ

98,000 تومان به ازای هر کیلوگرم
افزودن به سبد خرید

ساق ران مرغ

97,000 تومان به ازای هر کیلوگرم
افزودن به سبد خرید

کتف مرغ

79,000 تومان به ازای هر کیلوگرم
افزودن به سبد خرید

بال مرغ

79,000 تومان به ازای هر کیلوگرم
افزودن به سبد خرید