فیلتر محصولات نمایش همه 44 نتایج
ترتیب بر اساس
فیلتر محصولات نمایش همه 44 نتایج
ترتیب بر اساس
نمایش همه

استیک تی بن گوسفند

340,000 تومان به ازای هر کیلوگرم
افزودن به سبد خرید

راسته و فیله کباب گوسفند

333,000 تومان به ازای هر کیلوگرم
افزودن به سبد خرید

فیله گوساله

325,000 تومان به ازای هر کیلوگرم
افزودن به سبد خرید

بیف استراگانف گوساله

320,000 تومان به ازای هر کیلوگرم
افزودن به سبد خرید

فیله مینیون گوساله

298,000 تومان به ازای هر کیلوگرم
افزودن به سبد خرید

چرخ کرده گوسفند

290,000 تومان به ازای هر کیلوگرم
افزودن به سبد خرید

استیک راسته گوساله

260,000 تومان به ازای هر کیلوگرم
افزودن به سبد خرید

استیک تی بن گوساله

258,000 تومان به ازای هر کیلوگرم
افزودن به سبد خرید

استیک ریب آی گوساله

258,000 تومان به ازای هر کیلوگرم
افزودن به سبد خرید

کباب کره جعفری گوساله

255,000 تومان به ازای هر کیلوگرم
افزودن به سبد خرید

کباب ترش گوساله

255,000 تومان به ازای هر کیلوگرم
افزودن به سبد خرید

کباب بلغاری گوساله

255,000 تومان به ازای هر کیلوگرم
افزودن به سبد خرید

استیک ریب آی تاماهاوک گوساله

250,000 تومان به ازای هر کیلوگرم
افزودن به سبد خرید

ماهیچه گوسفند

218,000 تومان به ازای هر کیلوگرم
افزودن به سبد خرید

چرخ کرده گوساله

203,000 تومان به ازای هر کیلوگرم
افزودن به سبد خرید

خورشتی گوساله

203,000 تومان به ازای هر کیلوگرم
افزودن به سبد خرید

ماهیچه گوساله

203,000 تومان به ازای هر کیلوگرم
افزودن به سبد خرید

سفید ران گوساله

203,000 تومان به ازای هر کیلوگرم
افزودن به سبد خرید

مغز ران گوساله

203,000 تومان به ازای هر کیلوگرم
افزودن به سبد خرید

همبرگر گوسفندی

200,000 تومان به ازای هر کیلوگرم
افزودن به سبد خرید

همبرگر مخلوط

200,000 تومان به ازای هر کیلوگرم
افزودن به سبد خرید

همبرگر گوساله

200,000 تومان به ازای هر کیلوگرم
افزودن به سبد خرید

چرخ کرده مخلوط

199,000 تومان به ازای هر کیلوگرم
افزودن به سبد خرید

ران گوسفند

197,500 تومان به ازای هر کیلوگرم
افزودن به سبد خرید

سردست گوسفند

195,000 تومان به ازای هر کیلوگرم
افزودن به سبد خرید

دنده کباب کرمانشاهی گوسفند

140,000 تومان به ازای هر کیلوگرم
افزودن به سبد خرید

گردن گوسفند

140,000 تومان به ازای هر کیلوگرم
افزودن به سبد خرید

دنبه گوسفند

115,000 تومان به ازای هر کیلوگرم
افزودن به سبد خرید

فیله مرغ

88,000 تومان به ازای هر کیلوگرم
افزودن به سبد خرید

جوجه کباب سیر و رزماری

85,000 تومان به ازای هر کیلوگرم
افزودن به سبد خرید

جوجه کباب ساده

85,000 تومان به ازای هر کیلوگرم
افزودن به سبد خرید

سینه با کتف بوقلمون

85,000 تومان به ازای هر کیلوگرم
افزودن به سبد خرید

جوجه کباب ویژه

85,000 تومان به ازای هر کیلوگرم
افزودن به سبد خرید

ران بوقلمون

85,000 تومان به ازای هر کیلوگرم
افزودن به سبد خرید

جوجه کباب تندوری

80,000 تومان به ازای هر کیلوگرم
افزودن به سبد خرید

جوجه کباب لاری

79,000 تومان به ازای هر کیلوگرم
افزودن به سبد خرید

سینه مرغ

78,000 تومان به ازای هر کیلوگرم
افزودن به سبد خرید

ساق ران مرغ

74,000 تومان به ازای هر کیلوگرم
افزودن به سبد خرید

ران مرغ

72,000 تومان به ازای هر کیلوگرم
افزودن به سبد خرید

بال و کتف تند

70,000 تومان به ازای هر کیلوگرم
افزودن به سبد خرید

بال و کتف زعفرانی

70,000 تومان به ازای هر کیلوگرم
افزودن به سبد خرید

بال و کتف اتریشی

70,000 تومان به ازای هر کیلوگرم
افزودن به سبد خرید

کتف مرغ

70,000 تومان به ازای هر کیلوگرم
افزودن به سبد خرید

بال مرغ

60,000 تومان به ازای هر کیلوگرم
افزودن به سبد خرید