مشاهده همه 47 نتیجه

نمایش همه

فیله مینیون گوساله

491,000 تومان به ازای هر کیلوگرم
افزودن به سبد خرید

فیله گوساله

480,000 تومان به ازای هر کیلوگرم
افزودن به سبد خرید

استیک نیویورکی

405,000 تومان به ازای هر کیلوگرم
افزودن به سبد خرید

استیک راسته گوساله

405,000 تومان به ازای هر کیلوگرم
افزودن به سبد خرید

بیف استراگانف گوساله

405,000 تومان به ازای هر کیلوگرم
افزودن به سبد خرید

راسته و فیله کباب بره

382,000 تومان به ازای هر کیلوگرم
افزودن به سبد خرید

کباب کره جعفری گوساله

377,000 تومان به ازای هر کیلوگرم
افزودن به سبد خرید

کباب ترش گوساله

377,000 تومان به ازای هر کیلوگرم
افزودن به سبد خرید

کباب بلغاری گوساله

377,000 تومان به ازای هر کیلوگرم
افزودن به سبد خرید

استیک تی بن گوساله

377,000 تومان به ازای هر کیلوگرم
افزودن به سبد خرید

استیک ریب آی گوساله

377,000 تومان به ازای هر کیلوگرم
افزودن به سبد خرید

چرخ کرده گوسفند

297,000 تومان به ازای هر کیلوگرم
افزودن به سبد خرید

استیک رمپ

292,000 تومان به ازای هر کیلوگرم
افزودن به سبد خرید

استیک تی بن گوسفند

292,000 تومان به ازای هر کیلوگرم
افزودن به سبد خرید

سفید ران گوساله

286,000 تومان به ازای هر کیلوگرم
افزودن به سبد خرید

ماهیچه بره

281,000 تومان به ازای هر کیلوگرم
افزودن به سبد خرید

همبرگر گوسفندی

274,000 تومان به ازای هر کیلوگرم
افزودن به سبد خرید

خورشتی گوساله

267,000 تومان به ازای هر کیلوگرم
افزودن به سبد خرید

مغز ران گوساله

267,000 تومان به ازای هر کیلوگرم
افزودن به سبد خرید

دست و ماهیچه بره

265,000 تومان به ازای هر کیلوگرم
افزودن به سبد خرید

ران بره

265,000 تومان به ازای هر کیلوگرم
افزودن به سبد خرید

دست بدون ماهیچه بره

265,000 تومان به ازای هر کیلوگرم
افزودن به سبد خرید

همبرگر مخلوط

263,000 تومان به ازای هر کیلوگرم
افزودن به سبد خرید

همبرگر گوساله

263,000 تومان به ازای هر کیلوگرم
افزودن به سبد خرید

ماهیچه گوساله

256,000 تومان به ازای هر کیلوگرم
افزودن به سبد خرید

چرخ کرده گوساله

249,000 تومان به ازای هر کیلوگرم
افزودن به سبد خرید

چرخ کرده مخلوط

249,000 تومان به ازای هر کیلوگرم
افزودن به سبد خرید

گردن بره

240,000 تومان به ازای هر کیلوگرم
افزودن به سبد خرید

دنده کباب کرمانشاهی بره

225,000 تومان به ازای هر کیلوگرم
افزودن به سبد خرید

دنبه گوسفند

150,000 تومان به ازای هر کیلوگرم
افزودن به سبد خرید

فیله مرغ

147,000 تومان به ازای هر کیلوگرم
افزودن به سبد خرید

سینه مرغ

137,000 تومان به ازای هر کیلوگرم
افزودن به سبد خرید

جوجه کباب ترش

133,000 تومان به ازای هر کیلوگرم
افزودن به سبد خرید

جوجه کباب سیر و رزماری

133,000 تومان به ازای هر کیلوگرم
افزودن به سبد خرید

جوجه کباب ساده

133,000 تومان به ازای هر کیلوگرم
افزودن به سبد خرید

جوجه کباب تندوری

133,000 تومان به ازای هر کیلوگرم
افزودن به سبد خرید

جوجه کباب لاری

133,000 تومان به ازای هر کیلوگرم
افزودن به سبد خرید

جوجه کباب ویژه

133,000 تومان به ازای هر کیلوگرم
افزودن به سبد خرید

ران بوقلمون

129,000 تومان به ازای هر کیلوگرم
افزودن به سبد خرید

سینه با کتف بوقلمون

115,000 تومان به ازای هر کیلوگرم
افزودن به سبد خرید

ساق ران مرغ

100,000 تومان به ازای هر کیلوگرم
افزودن به سبد خرید

ران مرغ

97,000 تومان به ازای هر کیلوگرم
افزودن به سبد خرید

بال و کتف تند

85,000 تومان به ازای هر کیلوگرم
افزودن به سبد خرید

بال و کتف زعفرانی

85,000 تومان به ازای هر کیلوگرم
افزودن به سبد خرید

بال و کتف اتریشی

85,000 تومان به ازای هر کیلوگرم
افزودن به سبد خرید

کتف مرغ

80,000 تومان به ازای هر کیلوگرم
افزودن به سبد خرید

بال مرغ

80,000 تومان به ازای هر کیلوگرم
افزودن به سبد خرید