فیلتر محصولات Showing 1 - 8 of 25 results
ترتیب بر اساس
فیلتر محصولات Showing 1 - 8 of 25 results
ترتیب بر اساس
مشاهده فیلترها
نمایش 36

استیک تی بن گوساله

امتیاز 0 از 5
255000 تومان به ازای هر کیلوگرم

استیک تی بن گوسفند

امتیاز 0 از 5
320000 تومان به ازای هر کیلوگرم

استیک راسته گوساله

امتیاز 0 از 5
228000 تومان به ازای هر کیلوگرم

استیک ریب آی تاماهاوک گوساله

امتیاز 0 از 5
250000 تومان به ازای هر کیلوگرم

استیک ریب آی گوساله

امتیاز 0 از 5
265000 تومان به ازای هر کیلوگرم

بال مرغ

امتیاز 0 از 5
57000 تومان به ازای هر کیلوگرم

بال و کتف اتریشی

امتیاز 0 از 5
69000 تومان به ازای هر کیلوگرم

بال و کتف تند

امتیاز 0 از 5
57600 تومان به ازای هر کیلوگرم