فیلتر محصولات Showing 1 - 8 of 28 results
ترتیب بر اساس
فیلتر محصولات Showing 1 - 8 of 28 results
ترتیب بر اساس
مشاهده فیلترها
نمایش 36

استیک تی بن گوساله

امتیاز 0 از 5
255000 تومان به ازای هر کیلوگرم

استیک تی بن گوسفند

امتیاز 0 از 5
320000 تومان به ازای هر کیلوگرم

استیک راسته گوساله

امتیاز 0 از 5
228000 تومان به ازای هر کیلوگرم

استیک ریب آی تاماهاوک گوساله

امتیاز 0 از 5
250000 تومان به ازای هر کیلوگرم

استیک ریب آی گوساله

امتیاز 0 از 5
265000 تومان به ازای هر کیلوگرم

بیف استراگانف گوساله

امتیاز 0 از 5
228000 تومان به ازای هر کیلوگرم

چرخ کرده گوساله

امتیاز 0 از 5
178000 تومان به ازای هر کیلوگرم

چرخ کرده گوسفند

امتیاز 0 از 5
195000 تومان به ازای هر کیلوگرم