فیلتر محصولات Showing all 18 results
ترتیب بر اساس
فیلتر محصولات Showing all 18 results
ترتیب بر اساس
نمایش همه

استیک تی بن گوساله

امتیاز 0 از 5
258,000 تومان به ازای هر کیلوگرم
افزودن به سبد خرید

استیک راسته گوساله

امتیاز 0 از 5
253,000 تومان به ازای هر کیلوگرم
افزودن به سبد خرید

استیک ریب آی تاماهاوک گوساله

امتیاز 0 از 5
250,000 تومان به ازای هر کیلوگرم
افزودن به سبد خرید

استیک ریب آی گوساله

امتیاز 0 از 5
258,000 تومان به ازای هر کیلوگرم
افزودن به سبد خرید

بیف استراگانف گوساله

امتیاز 0 از 5
250,000 تومان به ازای هر کیلوگرم
افزودن به سبد خرید

چرخ کرده گوساله

امتیاز 0 از 5
181,000 تومان به ازای هر کیلوگرم
افزودن به سبد خرید

چرخ کرده مخلوط

امتیاز 0 از 5
183,000 تومان به ازای هر کیلوگرم
افزودن به سبد خرید

خورشتی گوساله

امتیاز 0 از 5
181,000 تومان به ازای هر کیلوگرم
افزودن به سبد خرید

سفید ران گوساله

امتیاز 0 از 5
181,000 تومان به ازای هر کیلوگرم
افزودن به سبد خرید

فیله گوساله

امتیاز 0 از 5
298,000 تومان به ازای هر کیلوگرم
افزودن به سبد خرید

فیله مینیون گوساله

امتیاز 0 از 5
298,000 تومان به ازای هر کیلوگرم
افزودن به سبد خرید

کباب بلغاری گوساله

امتیاز 0 از 5
253,000 تومان به ازای هر کیلوگرم
افزودن به سبد خرید

کباب ترش گوساله

امتیاز 0 از 5
253,000 تومان به ازای هر کیلوگرم
افزودن به سبد خرید

کباب کره جعفری گوساله

امتیاز 0 از 5
253,000 تومان به ازای هر کیلوگرم
افزودن به سبد خرید

ماهیچه گوساله

امتیاز 0 از 5
181,000 تومان به ازای هر کیلوگرم
افزودن به سبد خرید

مغز ران گوساله

امتیاز 0 از 5
181,000 تومان به ازای هر کیلوگرم
افزودن به سبد خرید

همبرگر گوساله

امتیاز 0 از 5
173,000 تومان به ازای هر کیلوگرم
افزودن به سبد خرید

همبرگر مخلوط

امتیاز 0 از 5
173,000 تومان به ازای هر کیلوگرم
افزودن به سبد خرید