فیلتر محصولات Showing 1 - 8 of 10 results
ترتیب بر اساس
فیلتر محصولات Showing 1 - 8 of 10 results
ترتیب بر اساس
مشاهده فیلترها
نمایش 36

استیک تی بن گوسفند

امتیاز 0 از 5
320000 تومان به ازای هر کیلوگرم

چرخ کرده گوسفند

امتیاز 0 از 5
195000 تومان به ازای هر کیلوگرم

دنبه گوسفند

امتیاز 0 از 5
105000 تومان به ازای هر کیلوگرم

دنده کباب کرمانشاهی گوسفند

امتیاز 0 از 5
130000 تومان به ازای هر کیلوگرم

راسته و فیله کباب گوسفند

امتیاز 0 از 5
325000 تومان به ازای هر کیلوگرم

ران گوسفند

امتیاز 0 از 5
168000 تومان به ازای هر کیلوگرم

سردست گوسفند

امتیاز 0 از 5
168000 تومان به ازای هر کیلوگرم

گردن گوسفند

امتیاز 0 از 5
140000 تومان به ازای هر کیلوگرم